NOTA / SLAID BAHAGIAN ELEKTIF : PERDAGANGAN & KEUSAHAWANAN TINGKATAN 2


Fail dalam bentuk Microsoft Power Point. Klik untuk download.

  • BAB 1 : PENGENALAN KEPADA PERNIAGAAN